En aquest portal volem anar compartint els diferents fons fotogràfics dipositats al Museu del Ter per a la seva conservació i divulgació. Aquests fons tenen orígens diversos. Alguns són d’un sol fotògraf i altres provenen de campanyes populars de recollida de fotografia històrica. La major part d’aquests fons s’ha format gràcies a la generositat dels seus propietaris originals, que han tingut l’interès i la sensibilitat de posar-los a l’abast de tothom.