AN2004_0028
AN2004_0028 - Vista del pont de Can Molas des de Vista Alegre. S'hi veu gent creuant el pont, i destaca el carrer del Pont (aleshores carrer del Generalísimo Franco). - - Manlleu - Pont de Can Molas, Carrer del Pont (Generalísimo Franco) Autor: - Fons: Fons Anònim 2004