AN2004_0028
Vista del pont de Can Molas des de Vista Alegre. S'hi veu gent creuant el pont, i destaca el carrer del Pont (aleshores carrer del Generalísimo Franco).