AN2015_0025
AN2015_0025 - Retrat familiar pres al Salt del Cabrit, a la riera de les Gorgues. Hi apareixen fins a sis individus: dues dones, dos homes, un noi i una noia. El noi i un dels homes apareixen apuntant amb les armes de caça a un punt indeterminat situat a la dreta, fora de l’enquadrament de la foto. - - Sta.Maria de Corcó - Salt del Cabrit, a la riera de les Gorgues Autor: Identitat desconeguda - Fons: Fons Anònim 2015