AN2015_0038
AN2015_0038 - Retrat familiar a un marge dels voltants de l'Ermita de Santa Maria de Vilanova o de la Verge de les Escales i la rectoria que hi havia annexada. - - Sta.Maria de Corcó - Pels voltants de l'ermita de Santa Maria de Vilanova o de la Verge de les Escales. Autor: Identitat desconeguda - Fons: Fons Anònim 2015