FSM_0008
FSM_0008 - Imatge de la Plaça Fra Bernadí. Es veu la font de la plaça coneguda popularment com el "lago". - - Manlleu - Autor: Joan Claparols - Fons: Arxiu Ramona Claparols