FSM_0012
FSM_0012 - Alumnes de l'escola pública Francisco Franco davant de l'edifici. - Dècada 1970? - Manlleu - Autor: Desconegut - Fons: Arxiu Ramona Claparols