FSM_0116
FSM_0116 - Anant cap a Cabrera. Hi apareix: Suriñach, Pau Bosch i Vilardell. - - - Autor: Desconegut - Fons: Arxiu Jaume Petit