FSM_0119
FSM_0119 - Grup d'amics d'exursió. Hi apareix: Pau Bosch, Vilardell i Suriñach. - - - Cabrera Autor: Desconegut - Fons: Arxiu Jaume Petit