FSM_0137
FSM_0137 - Bateig. Hi apareix d'esquerra a dreta i de dalt a baix: Jaume Petit Vidal, Montserrat Bosch Sabidó amb Jordi Petit en braços, Jaume Petit i Maria Montserrat Petit. - Agost 1964 - Manlleu - Església Santa Maria Autor: Foto Sitjá - Fons: Arxiu Jaume Petit