FSM_0142
FSM_0142 - Jaume Petit Bosch davant la font de la Plaça Fra Bernadí coneguda popularment com a - nil - Manlleu - Plaça Fra Bernadí Autor: nil - Fons: Arxiu Jaume Petit