FSM_0162
FSM_0162 - Celebració familiar d'un bateig. - Novembre 1959 - Manlleu - Església Santa Maria Autor: Desconegut - Fons: Arxiu Jaume Petit