FSM_0164
FSM_0164 - Jaume Petit Vidal, xofer de l'empresa Pous. Excursió. - 04.05.1963 - - Autor: Desconegut - Fons: Arxiu Jaume Petit