FSM_0173
FSM_0173 - Pere Bosch Sabidó, Maria Montserrat Petit i Jaume Petit als jardins de l'entrada de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. - 1962 - Manlleu - Hospital Sant Jaume Autor: Desconegut - Fons: Arxiu Jaume Petit