FSM_0354
FSM_0354 - Retrat de Dolors Petit Ramon. - - - Autor: J. Cabrerizo - R. S. Domingo, 8. Vich. Fotografo Vicense - Fons: Arxiu Maria Masoliver