FSM_0356
FSM_0356 - Retrat d'en Jaume Petit Ramon. - - - Autor: J. Cabrerizo - R. S. Domingo, 8. Vich. Fotografo Vicense - Fons: Arxiu Maria Masoliver