FSM_0373
FSM_0373 - Alumnes de la Montserrat Rocafiguera, professora del col·legi de Nostra Senyora de Gràcia. - Juny 1963 - Manlleu - Escola Casals-Gràcia Autor: Desconegut - Fons: Assumpta Riera